VÝMENA BOXOV

Vylepšujeme AntikSAT a meníme set-top boxy za nové

Služba AntikSAT od 5.9. BEZPLATNE zvyšuje kvalitu vysielania. Súčasťou tejto zmeny je aj výmena starého set-top boxu za nový box s podporou kodeku H.265.


KAON → AB Cryptobox 700HD
ANTIK Mini 2 → ANTIK Mini 3

Nové zariadenia prinášajú niekoľko výhod:

 • Vyššia kvalita obrazu
 • Rýchlejšie ovládanie
 • Najmodernejšie funkcie na trhu set-top boxov

Bez výmeny a správneho zapojenia nového set-top boxu nebude možné po tomto termíne naďalej sledovať vysielanie Antik Satelitnej televízie.


MIGRÁCIA KANÁLOV

Pri prechode na vysielanie v H.265 kodeku dôjde zároveň aj k migrácii niekoľkých kanálov.
Táto migrácia prebehne na set-top boxoch Mini 3S automaticky (ak sú pripojené na internet), na AB Cryptoboxoch 700HD však bude potrebná jednoduchá zmena v nastaveniach.
Zmena pozícií TV kanálov sa dotkne 7 staníc. V tabuľke nájdete prehľad pôvodných a nových pozícií jednotlivých kanálov.AKO NA TO?

1. Na diaľkovom ovládači od set-top boxu stlačte tlačidlo SHIFT

2. Následne potvrďte voľbu (SHIFT) tlačidlom OK alebo opäť tlačidlom SHIFT


Po tomto potvrdení dôjde k automatickému preladeniu všetkých satelitných kanálov. Ich uloženie do zoznamu kanálov sa takisto udeje automaticky.

Ako jednoducho vymeniť Kaon box za AB Cryptobox1. Odpojte všetky káble zo zadnej strany Vášho aktuálneho boxu.
2. Káble pripojte naspäť do Vášho nového AB Cryptobox 700HD set-top boxu.
3. Vložte pôvodnú kartu zo starého set-top boxu do Vášho nového set-top boxu- čipom nadol. 4. Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno pre voľbu jazyka. Pomocou tlačidla OK vyberte požadovaný jazyk.
5. Následne potvrďte Antik TV rýchle vyhľadávanie tlačidlom OK alebo SHIFT. Po potvrdení Vám prijímač automaticky naladí zoznam Antik programov. 6. Váš set-top box bol úspešne vymenený a môžete opätovne využívať služby Antik Satelitnej televízie.
7. Pôvodný set-top box Kaon nie je potrebné vrátiť.
Ako jednoducho vymeniť Antik Mini 2 box za Mini 31. Odpojte všetky káble zo zadnej strany Vášho aktuálneho boxu.
2. Káble pripojte naspäť do Vášho Antik Mini 3 set-top boxu. Pre načítanie všetkých televíznych kanálov nezabudnite pripojiť nový set-top box internetovým káblom do routra.
3. Vložte pôvodnú kartu zo starého set-top boxu do Vášho nového set-top boxu- čipom nahor.


4. Váš set-top box bol úspešne vymenený a môžete opätovne využívať služby Antik Satelitnej televízie.
5. Pôvodný set-top box ANTIK Mini 2 je potrebné odovzdať kuriérovi.


Pokiaľ sa Vám nedarí zapojiť box, skúste sa obrátiť na nášho lokálneho predajcu a dohodnite si výjazd technika, ktorý je však spoplatnený podľa cenníka predajcu.


Update AntikSAT - AB Cryptobox 700HD (3.8.2017)
Stiahnite si aktualizáciu AB Cryptobox 700HD (3.8.2017) na USB a postupujte ako pri Update AntikSAT - AB Cryptobox 700HD (15.7.2017). Táto nová aktualizácia Vám prinesie:
 • Možnosť prehrávania médií (Videá, obrázky, hudba) prostredníctvom lokálnej siete/DLNA
 • IPTV - možnosť prehrávať voľne dostupné streamy (TV kanály a rádia) priamo z boxu
 • Sťahovanie a aj sieťová aktualizácia boxu je prednastavená/preddefinovaná na Antik FTP server
Update AntikSAT - AB Cryptobox 700HD (15.7.2017)
 • Stiahnite si aktualizáciu na USB kľúč - Aktualizácia AB Cryptobox 700HD
 • Vložte USB s aktualizáciou do set-top boxu
 • Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači od set-top boxu
 • Vojdite do nastavení
 • Kliknite na „USB aktualizácia“
 • Otvorí sa okno s obsahom USB, kde nájdite súbor s aktualizáciou
 • Potvrďte spustenie aktualizácie
 • Spustí sa aktualizácia
 • Po aktualizácii sa box reštartuje
 • Po reštarte je potrebe uviesť box do „Výrobných nastavení“.
 • MENU→Inštalácia→Výrobné nastavenia
 • Vyberte ponuku „Všetko“ a potvrďte spustenie procesu uvedenia boxu do výrobných nastavení